szeminárium

A szeminárium kiscsoportos (ált. 10-20 fős) tanóra, amely egy gyakorlati tantárgyhoz kapcsolódik. Lényege, hogy az oktató elvárja a hallgatóktól a hétről hétre történő rendszeres készülést és az órákon való aktív részvételt. A szemináriumokra a hallgatók házifeladatokat kapnak, beszámolókat készítenek, esszéket, házidolgozatokat írnak, valamint zh-kon is számot adhatnak tudásukról. A szeminárium gyakorlati jeggyel zárul, amelyet az oktatónak a vizsgaidőszak első hetének végéig meg kell adnia és be kell jegyeznie a hallgató indexébe (személyes papír alapú nyilvántartás, amit már egyre kevesebb intézményben vezetnek) és a hallgatók eredményeinek elektronikus nyilvántartási rendszerébe.

Forrás:

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 26. § (1) bekezdése, valamint: https://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/gyik/alapfogalmak letöltve 2017. 06. 01.

Szerző:

Relációk