tanácsnok

A képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a javaslatára – minősített többséggel – az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. A tanácsnoki tisztség időtartamát a képviselő-testület az ellátandó feladatokhoz igazítja. A tanácsnok feladatkörében a polgármester megbízása alapján képviselheti az önkormányzatot, részére meg kell küldeni a képviselő-testület valamennyi előterjesztését, figyelemmel kíséri a feladatkörével összefüggő képviselő-testületi döntések végrehajtását, beszámolási kötelezettsége van, a polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek vezetőitől a feladatkörükbe tartozó ügyekben felvilágosítást és közreműködést kérhet. A tanácsnok nem lehet önkormányzati hatáskörök címzettje, ilyet sem a képviselő-testület, sem a polgármester nem ruházhat rá.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 34. § Vértesy László: A helyi önkormányzatok, szerveik és működésük (III. fejezet). in Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Magyar Közlöny, 2015. 48-52. o.

Relációk