területi hatály

Azt mutatja meg, hogy a jogszabály földrajzi értelmében hol alkalmazandó. Az a földrajzilag körülhatárolt területet, amely területén a jogszabály jogokat és kötelezettségeket határoz meg. Főszabályként a jogszabály területi hatálya az állami szuverenitás által átfogott ország területére terjed ki, de vannak olyan jogalkotó szervek, amely csak működési területen állapíthat meg jogot és kötelezettséget. Az ország területe szempontjából háromféle területi hatályt különböztetünk meg: országos hatályt (az ország egész területe), partikuláris hatályt (az ország egy területe), extra territoriális hatályt (az ország területén túlterjeszkedő). A jogszabály területi hatálya Magyarország területére, az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. A jogszabály területi hatályát a jogszabályban az önkormányzati társulások esetében, valamint akkor kell kifejezetten meghatározni, ha ettől eltérő területre terjed ki.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 6. § 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 64. § Jakab András: A jogszabályok érvényessége, hatálya és alkalmazhatósága. Különös tekintettel a közösségi jog és a tagállami jog viszonyára. Jogelméleti Szemle 2001/2

Relációk