város

A települési önkormányzat egyik típusa. A városi önkormányzat – törvényben meghatározottak szerint – olyan közszolgáltatásokat lát el, melyeket saját területén és vonzáskörzetében gazdaságosan, hatékonyan és a szakmai szabályok előírásainak megfelelően képes biztosítani. A területszervezési szabályok alapján a köztársasági elnök dönt az érintett helyi önkormányzatok kezdeményezésére – az ország területének közigazgatási tagozódásával, valamint területszervezéssel kapcsolatosan előkészített – városi cím adományozásáról, továbbá a város elnevezéséről. A városi címet a köztársasági elnök annak a községi önkormányzatnak adományozhat, amely térségi szerepet tölt be, és fejlettsége eléri az átlagos városi szintet. Magyarországon a 3155 településéből 346 város (ebből: 1 főváros, 23 megyei jogú város) található (KSH 2016). A városi önkormányzat sajátos altípusa a 151 járásszékhely város, ahol a járási hivatalok működnek.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 3. 21. 104. és 126. § Vértesy László: A helyi önkormányzatok, szerveik és működésük (III. fejezet). in Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Magyar Közlöny, 2015. 11-13. o.

Relációk