vízkészletjárulék

Olyan fizetési kötelezettség, amelyet a vízhasználó a vízjogi engedélyben lekötött vagy engedély nélkül felhasznált, továbbá az üzemi fogyasztó a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után köteles fizetni a vizek használatával, a vízkészletek védelmével összefüggő társadalmi ráfordítások részleges vagy teljes megtérülése érdekében, és melynek befizetését a vízügyi hatóság ellenőrzi. A fizetendő vízkészletjárulék mértéke a vízhasználó által igénybe venni tervezett vagy igénybe vett vízmennyiségnek, az alapjáruléknak és különböző, rendeletben meghatározott szorzószámoknak a szorzata adja. Az alapjárulék mértéke emelkedik, ha a vízfelhasználó a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget 10%-nál nagyobb mértékben túllépi, illetve engedély nélküli vízhasználat esetén.

Tudományterület:

Forrás:

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról, 15. §; 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról

Szerző:

Relációk