web

A világháló (World Wide Web, WWW, web) az interneten működő, egymással hiperhivatkozásokkal összekötött dokumentumok rendszere. A weben böngészők, keresők segítségével, címláncokon (hiperlinkeken, hiperhivatkozásokon) keresztül érhetünk el információforrásokat (tartalmakat). A világháló szabványai: az URL leírja, milyen egyedi címmel kell rendelkeznie az egyes weblapoknak, HTTP protokoll végzi a hiperhivatkozások kezelését, és a HTML információkódolási eljárás. A webböngészés alapértelmezett protokollja a HTTP. Ha nem adjuk meg, akkor a böngésző automatikusan felajánlja. A HTTP protokoll egy biztonságosabb változata a HTTPS, amikor a felhasználónak lehetősége van titkosított és hitelesített (SSL/TLS) kapcsolat létesítésére. Weboldal-hitelesítő tanúsítvány lehetővé teszi a weboldal hitelesítését és a weboldalt ahhoz a természetes vagy jogi személyhez kapcsolja, akinek vagy amelynek részére a tanúsítványt kiállították. A tanúsítvány alapján ellenőrzi a böngésző a weblap biztonságát.

Tudományterület:

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (eIDAS rendelet) 1. § Orbán Anna: Közigazgatási portálok a gyakorlatban, Nemzeti közszolgálati Egyetem, 2017, pp. 11-14.

Szerző:

Relációk