álláskeresési segély

A nyugdíj előtti álláskeresési segély a passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök közül az álláskeresési ellátások egyik formája. Célcsoportja a még aktív korú, de a nyugdíjkorhatár eléréséhez közel álló személyek. Célja, hogy azok az álláskeresők, akik korábban már részesültek álláskeresési járadékban, de a járadékuk folyósításának időtartamát kimerítették és az öregségi nyugdíjra való jogosultságuk időpontjának eléréséig legfeljebb 5 évük van hátra, a megélhetésüket segítő ellátásban részesüljnek. Az álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka, időtartama pedig addig az időpontig terjed, amikor az álláskereső öregségi nyugdíjra jogosulttá válik.

Forrás:

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, Dr Kovács Éva Margit (2017): Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi igazgatás In: Kovács Ibolya, dr Radics Zsuzsanna Gabriella, Dr Bauer Lilla, Dr Kovács Éva Margit: Szakigazgatási ismeretek II.. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2017. pp. 61-76.

Szerző:

Relációk