kereskedelempolitika

Az államnak a belföldi és külföldi áru- és szolgáltatásforgalomat befolyásoló tevékenysége, cselekvési programja, valamint az ezt megvalósító szabályrendszer, eszköz- és intézményrendszer a kereskedelempolitika tartalma. A kereskedelempolitika elsődleges funkciója a különböző termelési tényezők elosztásának befolyásolása a nemzetközi kereskedelemben, illetve a hazai kereskedelemben működő szektorok, valamint termelők között. A kormányok kereskedelempolitikája eltérő lehet. Megkülönböztethetjük az állami beavatkozás mértéke alapján a semleges, valamint aktivista kereskedelempolitikát. Semleges kereskedelempolitika esetén az állam nem avatkozik be a piaci folyamatokba, a termelési tényezők allokációját piaci automatizmusok irányítják, az állam mindössze a jogi kereteket biztosítja (szabadkereskedelem). Ezzel szemben az aktivista kereskedelempolitika beleszól a piaci folyamatokba különböző piacszabályozó eszközök segítségével. Ezek az eszközök jelentik a kereskedelempolitika eszközeit, amelyek lehetnek adminisztratív korlátozások,vámszabályok, illetve árjellegű szabályozások.

Forrás:

Veress József (szerk): Gazdaságpolitika.Budapest, Aula Kiadó, 2001

Szerző:

Relációk