alpolgármester

Az alpolgármester a polgármestert helyettesíti, segíti munkáját a zavartalan helyi önkormányzati munka ellátása érdekében. Az önkormányzatok típusai szerint elnevezése eltérő, községben, városban, megyei jogú városban alpolgármester, a fővárosban főpolgármester-helyettes, a megyében alelnök. A képviselő-testület a polgármester javaslatára és előterjesztése alapján, titkos szavazással, minősített többséggel megválasztja az alpolgármester(eke)t, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. Egy alpolgármestert mindenképpen a képviselő-testület tagja, a többi tekintetében az összeférhetetlenségi, méltatlansági és vagyonnyilatkozati szabályokat kell figyelembe venni. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. A polgármester egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre. Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. Társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is csak társadalmi megbízatásban tölthető be.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 43. és 74-80. § Vértesy László: A helyi önkormányzatok, szerveik és működésük (III. fejezet). in Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Magyar Közlöny, 2015. 18-192. o.

Relációk