végrehajtási kifogás

A közigazgatási hatósági eljárásban ismert sajátos jogorvoslati eszköz, amellyel nemcsak az ügyfél, hanem bárki élhet, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási döntés végrehajtására irányuló valamely cselekmény sérti. Nem lehet előterjeszteni az olyan végrehajtási döntés ellen, amelyet fellebbezéssel meg lehet támadni. A kötelezett, a jogosult, továbbá az, akinek jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás sérti, a végrehajtást foganatosító szerv törvénysértő döntése, intézkedése ellen vagy az intézkedés elmulasztása esetén a végrehajtást foganatosító szervnél végrehajtási kifogást terjeszthet elő. A végrehajtási kifogást az intézkedésről való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az intézkedéstől számított három hónapon belül lehet előterjeszteni. A végrehajtási kifogásnak a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, egyebekben a fellebbezésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 144. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 153. o

Relációk