állami irányítás egyéb jogi eszközei

Már nem hatályos elnevezés, korábban a jogi normák egyik csoportja volt, amely abban különbözött a jogszabályoktól, hogy közvetlenül állampolgárokra nézve jogokat és kötelezettségek nem állapíthatott meg. Ide tartozott a határozat, utasítás, szabvány, ármegállapítás, jegybanki rendelkezés, statisztikai közlemény, jogi iránymutatás. Jelenleg a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek feleltethető meg. Ahol jogszabály vagy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény szerinti állami irányítás egyéb jogi eszköze az „állami irányítás egyéb jogi eszköze” kifejezést tartalmazza, – ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – azon közjogi szervezetszabályozó eszközt is érteni kell.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 6. és 34. §

Relációk