szervezetalakítási szabadság

Az önkormányzat rendelettel maga meghatározza szervezeti és működési rendjét. Ez magában foglalja a saját szervezetalakításhoz való jogot, a központi hatalomtól független saját intézményekkel rendelkezik és meghatározott kérdésekben ezen intézmények útján, önállóan szabályoz, illetve dönt. Az önkormányzatok szabadon társulhatnak más önkormányzatokkal, illetve önkormányzati érdekképviseleti szövetséget hozhatnak létre, azokban részt vehetnek. Mindegyik helyi önkormányzat maga alakítja ki saját belső szervezeti és működési rendjét, szabadon társulhat, együttműködhet külföldi más önkormányzatokkal (testvérvárosok, twinning), érdek-képviseleti szövetségeket hozhat létre, illetve tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek.

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény 32. cikk 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól . §

Relációk