semmisség

1. A közigazgatási jogban a semmisség közigazgatási döntés olyan súlyos hibája, fogyatékossága, amely miatt az jogi hatás kiváltására alkalmatlan. A döntést meg kell semmisíteni, ha a magyar hatóság joghatósága kizárt, az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe, illetékességébe, a határozatot a szakhatóság kötelező megkeresése nélkül vagy az állásfoglalás figyelmen kívül hagyásával hozták meg, tartalmát bűncselekmény befolyásolta, a döntést hozó testületi szerv nem volt jogszabályszerűen megalakítva, nem volt határozatképes, vagy nem volt meg a döntéshez szükséges szavazati arány, a döntést a döntést bírói döntéssel ellentétesen hozta meg a közigazgatási szerv. Törvény valamely meghatározott forma mellőzését, illetve eljárási jogszabálysértést is semmisségi okká minősíthet. 2. A polgári jogban a semmisség a szerződés érvénytelensége, amelynél a törvényben meghatározott ok kiváltja az érvénytelenség következményeit.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 121. §

Relációk