anyagi felelősség

A felelősség, mint helytállási kötelezettség azon formája, amely esetében a kár megtérítése pénzben történik. A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti; a személyiségi jogában megsértett jogalany számára sérelemdíjat fizet. A kártérítés mértéke a közszolgálazti jogviszonyban a vétkesség fokától, valamint a magatartás súlyától függ. A polgári jog a kárfelelősségre külön szabályokat állapít meg aszerint, hogy szerződéses jogviszony keretében vagy szerződésen kívül történt-e a károkozás.

Tudományterület:

Forrás:

Relációk