jogviszony

A jogalanyok jogosultságainak és jogi kötelezettségeinek konkrét kölcsönös, jog által szabályozott viszonya. A jogviszony három eleme: az alanya, tárgy és tartalma. A jogviszonyalanyai a jogalanyok, jogképességgel rendelkező természetes és jogi személyek. A tárgya azok a magatartások, amelyekre a jogviszony tartalmát jelentő alanyi jogosultságok és jogi kötelezettségek vonatkoznak. A tartalma a jogalanyokat a megillető konkrét alanyi jogosultságok és jogi kötelezettségek. jogviszony fogalma két értelemben is használható. Megközelíthető egyfelől általánosságban, vagyis elvont, absztrakt értelemben, másfelől megközelíthető konkrét értelemben is. Absztrakt értelemben a jogalkotó által szelektált, tehát a jogi szabályozás körébe bevont a jogviszony jogilag szabályozott társadalmi viszonyt jelent. Konkrét értelemben a jogviszony konkrét jogalanyok közötti, jogilag szabályozott relációban jelenik meg.

Tudományterület:

Forrás:

Tamás András: Legistica, A jogalkotástan vázlata. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2013. 32. o.

Relációk