kormányprogram

Már nem hatályos jogintézmény. Az Alaptörvény elfogadása előtt a kormányprogram formális elfogadása a korábbi alkotmányban szövegszerűen is benne szerepelt, amelyről nem külön szavazás útján, hanem a miniszterelnök megválasztásával egybekötve határozott a parlament. A magyar alkotmányos gyakorlatban azonban a kormányprogramban foglaltak betartását valójában nem lehetett ellenőrizni (azt nem is kellett jogszabályi formában meghozni), a be nem tartáshoz nem kapcsolódtak szankciók, és az aktuális gazdasági-társadalmi környezet megváltozásával a kormányprogramban foglaltak is átértékelődhettek.

Tudományterület:

Forrás:

Trócsányi László, Schanda Balázs: Bevezetés az alkotmányjogba, Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2014.

Relációk