pénzfizetési kötelezettség végrehajtása

A közigazgatási végrehajtás során a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására elsősorban a biztosítási intézkedés során lefoglalt, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget kell végrehajtás alá vonni. Ha ez az összeg a követelést nem vagy csak részben fedezi, a kötelezett más pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget, vagy természetes személy esetében a kötelezett munkabérét kell végrehajtás alá vonni. Ha a végrehajtás nem vezetett vagy aránytalanul hosszú idő múlva vezetne eredményre, a kötelezett bármely lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható. Ingóságon kívül ingatlan-végrehajtásnak akkor lehet helye, ha a követelés összege az ötszázezer forintot meghaladja, illetve ennél kisebb összeg esetén, ha a tartozás a végrehajtás alá vont ingatlan értékével arányban áll. Az önkormányzati rendelet a vagyontárgyra vezetett végrehajtás alkalmazása helyett a meg nem fizetett közigazgatási bírság közérdekű munkával történő megváltásáról is rendelkezhet.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 129-131. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 153. o

Relációk