át nem ruházható önkormányzati feladatok

Olyan önkormányzati ügyek, hatáskörök, amelyeket kizárólag a képviselő-testület gyakorolhat. 1. rendeletalkotás, 2. szervezeti és személyi kérdések, 3. helyi népszavazás és elismerő címek, 4. gazdasági program, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, 5. önkormányzati társulás, érdekképviseleti szervezet 6. megállapodás külföldi önkormányzattal, nemzetközi önkormányzati szervezet 7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, 8. közterület, 9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál, 10. bíróságok ülnökeinek megválasztása, 11. állásfoglalás intézmény átszervezéséről, 12. méltatlansági és a vagyonnyilatkozati, továbbá összeférhetetlenségi ügy 13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, 14. településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása, 15. területszervezési kezdeményezés, 16. nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházására, átvétele 17. amit törvény ebbe a hatáskörébe utal.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 42. § Vértesy László: A helyi önkormányzatok, szerveik és működésük (III. fejezet). in Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Magyar Közlöny, 2015. 88-92. o.

Relációk