bírósági felülvizsgálat

A közigazgatási hatósági eljárás rendszerében a kérelemre induló jogorvoslatok egyik típusa. Az önállóan nem fellebbezhető végzések kivételével a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető ha fellebbezésnek nincs helye vagy kizárt, illetve ha a fellebbezésre jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél harminc napon belül kell benyújtani. A közigazgatási per felperese: az ügyfél, a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője. Az alperes a döntést hozó közigazgatási szerv. A bíróság lényeges eljárási szabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra vagy az eljárás folytatására kötelezi, de egyes esetekben a bíróság meg is változtathatja. A közigazgatási perekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság jár el, a Polgári perrendtartásról szóló törvény szerint.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 109. § 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról XX. fejezet Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 72-75. o

Relációk