front office

A front office a hivatal ügyfélkapcsolati, ügyfélszolgálati oldala, amely biztosítja az ügyfél érintkezését a hivatallal számos csatornán keresztül (személyesen, levélben, telefonon, SMS üzenet formájában, elektronikus úton). A csatornák közötti választás lehetőségét az ügyfelek számára jogszabály biztosítja. Az e-közigazgatásban a front office valamennyi elektronikus kommunikációs csatornát jelenti, amelyen a hivatal és az ügyfél adatot cserél. A kapcsolattartás lehetséges formái: írásbelinek minősülő elektronikus út (pl. ÁNYK űrlap küldés), hangkapcsolatot biztosító elektronikus út (pl. telefon, Skype), egyéb elektronikus út (pl. e-mail, SMS, üzenetküldő szolgáltatások). Az e-közigazgatás legfontosabb front-office moduljai: ügyfélkapcsolat-kezelés, ügyfél azonosítás, hitelesítés, közérdekű, közhasznú információk megjelenítése, ügyintézési szolgáltatások nyújtása, ügyfél-fórum, ügyfél-levelezés, (hitelesített) dokumentumok küldése/fogadása, elektronikus fizetés stb.

Tudományterület:

Forrás:

Budai Balázs – Kőnig Balázs – Orbán Anna – Törley Gábor: Elektronikus közigazgatás szervezés, közigazgatási technológia, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2012

Szerző:

Relációk