információrendszer

Az információs rendszer (IR) az adatok, információk kezelésére használt eszközök (környezeti infrastruktúra, hardver, hálózat és adathordozók), eljárások (szabályozás, szoftver és kapcsolódó folyamatok), valamint az ezeket kezelő személyek együttese. (az eÜgyintézési tv. értelmezésében kezelő személyek nélkül). Halassy Béla szerint az IR adatoknak (információknak), a velük kapcsolatos információs eseményeknek, a rajtuk végrehajtott információs tevékenységeknek, az előzőekkel kapcsolatos erőforrásoknak, az információk felhasználóinak, a fentieket szabályzó szabványoknak és eljárásoknak a szervezett együttese. Az IR az információ megszerzésével, rögzítésével, generálásával, létrehozásával, tárolásával, kikeresésével, feldolgozásával, átalakításával, csoportosításával, továbbításával, vételével, megjelenítésével, megsemmisítésével stb. foglalkozik. Amennyiben e műveletekhez számítógépet is felhasználunk, számítógépes, vagy elektronikus információrendszerről beszélünk.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. § 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 1. § Halassy B.: Ember – információ – rendszer. Avagy mit kell tudni az információs rendszerekről? IDG Magyarországi Lapkiadó Kft. Budapest, 1996

Szerző:

Relációk