szabad szoftver

A szabad szoftver fogalmát a Free Software Foundation (FSF) definiálta. Egy szoftver akkor szabad, ha teljesülnek a következő feltételek. Tetszőleges célra történő szabad felhasználás: a programot bármilyen személy vagy szervezet bárminemű számítógéprendszeren, tetszőleges céllal futtathatja és erről nem kell előzőleg értesíteni sem a fejlesztőt, sem mást. Szabad tanulmányozhatóság és igény szerinti módosíthatóság: a felhasználó a rendszert a szükségleteihez igazíthatja, átalakíthatja, hozzáférve a forráskódhoz. Jogosult a módosított változat felhasználására, közzétételére, mások értesítése nélkül. Másolatok szabad terjeszthetősége: a másolatokat bárki közzéteheti, megoszthatja a szoftverrel kapcsolatos tapasztalatait a további felhasználók segítése érdekében. Szabad továbbfejleszthetőség és az eredmény szabad közzététele: a szoftvert bárki tökéletesítheti, és ezt a változatot közzéteheti a hozzá tartozó forráskóddal együtt.

Tudományterület:

Forrás:

Közigazgatási és Igazságügyi minisztérium E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központja: A szabad és a nyílt forráskódú szoftver fogalma, Budapest, 2013 (http://szabadszoftver.kormany.hu/letoltesek/tanulmanyok/A%20szabad%20%C3%A9s%20a%20ny%C3%ADlt%20forr%C3%A1sk%C3%B3d%C3%BA%20szoftver%20fogalma.pdf)

Szerző:

Relációk