szolgáltatási szintek

Az Európai Bizottság 2001-ben meghatározta a leggyakrabban keresett 20 (Magyarországon 27) leggyakrabban keresett közszolgáltatást, valamint kidolgozott az elektronikus közszolgáltatások értékelésére egy négyfokú skálát. 1. szint: információs, tájékoztató szolgáltatás. 2. szint: egyirányú interakciót biztosító szolgáltatás (dokumentumok, nyomtatványok letölthetőek). 3. szint: kétirányú interakciót biztosító szolgáltatás (közvetlen vagy ellenőrzött dokumentumkitöltés, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése, valamint a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés hagyományos úton történik. 4. szint: teljes online tranzakciót (ügyintézési folyamatot) biztosító szolgáltatás (döntés is elektronikus úton kerül közlésre, illetve a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés elektronikus úton is intézhető). 2007-től megjelent az 5. szint: az automatizált, személyre szabott, felhasználói igényekre és előzményekre épülő proaktív szolgáltatások nyújtása.

Tudományterület:

Forrás:

1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat a közigazgatás korszerűsítését szolgáló aktuális e-kormányzati feladatokról (2007.VII.3. - 2010.V.12.) Horváth K. – Kőnig B. – Orbán A. – Törley G.: A közigazgatási informatika alapjai, szerk.: Orbán A. Budapest, FÁMA Zrt. – Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013, pp. 29-34.

Szerző:

Relációk