alapnyilvántartás

Alap-vagy köznyilvántartások az adott területen élő személyek, működő szervezetek, események adatait közhiteles módon tárolják. A nyilvántartások vezetését, az említett területeken végbemenő változások aktualizálását rendszerint törvények rögzítik. Az országos alapnyilvántartások azonos elvek alapján, összefüggő zárt rendszerben, az egész országra kiterjedően tartják nyilván a személyek, dolgok, szellemi javak legfontosabb adatait. A helyi alapnyilvántartások szintén teljeskörűen és országosan egységes szempontok szerint vezetik az adott terület előírt adatait. 2013. évi CCXX. törvény szerint alapnyilvántartás adatszolgáltatást felhasználók részére is nyújtó olyan nyilvántartás, amelyben az elsődleges adat az adatközlésre kötelezett szerv (adatforrás szerv) értesítése alapján első alkalommal kerül nyilvántartásba vételre (Anyakönyvi nyilvántartás, A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása, Ingatlan-nyilvántartás, Egészségbiztosítási nyilvántartás).

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. §

Szerző:

Relációk