létfontosságú rendszerelemek

A nemzet érdekében kiemelten fontos – napjaink információs társadalmát érő fenyegetések miatt – a nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága. A létfontosságú rendszerelem (korábban kritikus infrastruktúra) az eszköz, létesítmény vagy rendszer olyan rendszereleme, amely elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához és amelynek kiesése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna. Ilyenek pl. az internet-infrastruktúra és internet hozzáférés szolgáltatás, vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatások, vezetékes és vezeték nélküli hírközlő hálózatok, rádiós távközlés, űrtávközlés, műsorszórás, postai szolgáltatások, kormányzati informatikai, elektronikus hálózatok , a kormányzati rendszerek, létesítmények, eszközök, közigazgatási szolgáltatások, igazságszolgáltatás.

Tudományterület:

Forrás:

2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 1. §, 3. melléklet 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról Bevezetés, 1. §

Szerző:

Relációk