dokumentum

A dokumentum fogalmanak számos értelmezése létezik. Az értelmező szótár szerint: a dokumentum mindaz, ami valamely tény valóságának a bebizonyítására szolgálhat (okirat, okmány, bizonyító irat). Az elektronikus iratkezelési rendszerekre vonatkozó európai követelmény modell, a MoReq szerint a dokumentum egyedi egységként kezelhető rögzített információ, vagy objektum. A dokumentum két fő összetevőből áll: az információból, amit hordoz, és a médiumból, ami közvetíti azt. Egy dokumentum megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, vagy elektronikus adathordozón. Egy dokumentum tartalmazhatja szöveg, adatok, grafikus ábrázolások, hangok, mozgóképek, vagy más formában megjelenő információk bármely kombinációját. A dokumentum definiálható szellemi termékként, független információegységként, amelynek célja az információ közlése, tudás átadása. A dokumentumok szerkezete lehet strukturált (pl. adatbázis), részben strukturált (pl. kérelem űrlap) és strukturálatlan (pl. jegyzőkönyvek).

Tudományterület:

Forrás:

Orbán Anna: Dokumentumkezelés és tájékoztató rendszerek a közigazgatásban, BCE Közigazgatástudományi Kar, Budapest, 2006

Szerző:

Relációk