büntetés-végrehajtási szervezet

A büntetés-végrehajtási szervezet (rövidítve: bv. szervezet) a Ksztv. szerint államigazgatási, azon belül rendvédelmi szerv.
A Bvtv. szerint a bv. szervezet a külön törvényben meghatározott szabadságelvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabadságvesztésből szabadultak utógondozását, valamint a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői feladatokat végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi szerv. (A külön törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény.)
A bv. szervezet a feladatainak törvényes ellátásával járul hozzá a közrend és a közbiztonság erősítéséhez. A bv. szervezet részére feladatot törvény határozhat meg.
A bv. szervezet működését a Kormány a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter (jelenleg a belügyminiszter) útján irányítja.
A bv. szervezet központi vezető szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, élén a büntetés-végrehajtás országos parancsnokával.

Tudományterület:

Forrás:

Ksztv. [1. § (5) bekezdés] Bvtv. [1-2. §] http://bv.gov.hu/

Relációk