rendészeti feladatokat ellátó személyek

A 2012-ben kihirdetett Rend.tv. összefoglalja az azon személyek jogállásával összefüggő legfőbb szabályokat, akik nem tartoznak a Hszt. hatálya alá, hanem – jellemzően – állami és önkormányzati alkalmazásban álló közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak.
Ugyanakkor ezek a személyek is rendészeti feladatokat látnak el, vagy azok ellátásában közreműködnek, részt vesznek a közrend és közbiztonság fenntartásában.
A törvény személyi hatálya az ott felsorolt személyekre terjed ki.
Rendészeti feladatokat ellátó személy az a magyar állampolgár lehet, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, a képesítési feltételekkel rendelkezik.
A rendészeti feladatokat ellátó személy szolgálati igazolványát és jelvényét az általános Rendőrség állítja ki.
A törvény bizonyos, rendészeti feladatokat ellátó személyek számára szűk körben intézkedési, és kényszerítő eszközök használatára vonatkozó jogkört is biztosít.
Akinek a Rend.tv. alapján, a rendészeti feladatokat ellátó személy által foganatosított kényszerítőeszköz-alkalmazás jogát vagy jogos érdekét sértette, panasszal fordulhat az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervhez.

Tudományterület:

Forrás:

Rend.tv. [1. §, 5-23. §] Balla Zoltán: Monográfia a rendészetről. Budapest, Rejtjel Kiadó, 2016. [102-103. o.]

Relációk