önkormányzati rendészeti szerv

A Rend.tv. szerint önkormányzati rendészeti szervet a helyi önkormányzat belső szervezeti egységként, önálló költségvetési szervként, költségvetési szerv belső szervezeti egységeként hozhat létre. Az önkormányzati rendészeti szerv feladata, hogy gondoskodjon a helyi közbiztonságról, valamint az önkormányzat vagyonának, más értékének védelméről. Önkormányzati rendészeti szervet több önkormányzat társulásos formában is működtethet.
Az önkormányzati rendészeti szerv tagjaként foglalkoztatható az önkormányzati természetvédelmi őr, a közterület-felügyelő, a mezőőr, a rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, a rendészeti feladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet és a halászati őr.
Az önkormányzat ugyanakkor a fent meghatározott feladatot oly módon is elláthatja, hogy a felsorolt személyeket önállóan alkalmazza.

Tudományterület:

Forrás:

Rend.tv. [3. §]

Relációk