lőfegyverhasználat

A legsúlyosabb rendőri kényszerítő eszköz, mely akár az élet jogszerű kioltásával is járhat. A rendőrt a lőfegyverhasználati jog – a jogos védelem és a végszükség esetein kívül – a törvényben foglaltak szerint illeti meg.
A rendőr lőfegyvert használhat pl.:
– az élet elleni közvetlen fenyegetés vagy támadás elhárítására,
– a saját élete, testi épsége, személyi szabadsága ellen intézett támadás elhárítására.
A lőfegyverhasználatot a következő sorrendben meg kell előznie:
– felhívásnak, hogy a felhívott a rendőri intézkedésnek engedelmeskedjék,
– más kényszerítő eszköz alkalmazásának,
– figyelmeztetésnek, hogy lőfegyverhasználat következik,
– figyelmeztető lövésnek.
A lőfegyverhasználatot megelőző fenti intézkedések azonban részben vagy teljesen mellőzhetők, ha az eset összes körülményei folytán a megelőző intézkedésekre már nincs idő, és a késedelem az intézkedés eredményességét, a rendőr vagy más személy életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti.

Tudományterület:

Forrás:

Rtv. [52-56. §]

Relációk