Becsületbíróság

A Hszt. alapján létrejött sajátos, felülbírálati jogkörű testület, mely meghatározott joghátrányok alkalmazása esetén a hivatásos állomány tagjának kérelmére hívható össze. Dönt a hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának fenntarthatóságáról.
A hivatásos állomány tagja kérheti az összehívását, ha
– szolgálati viszonyát azért szüntették meg, mert a minősítés alapján a hivatásos szolgálatra alkalmatlanná vált, és a felmentés ellen benyújtott szolgálati panaszát elutasították, vagy a felmentés ellen a szolgálati panasz benyújtásának lehetőségét a törvény kizárja,
– szolgálati viszonyát méltatlanság miatt szüntették meg, és a felmentés ellen benyújtott szolgálati panaszát elutasították, vagy a felmentés ellen a szolgálati panasz benyújtásának lehetőségét a törvény kizárja, vagy
– fegyelmi ügyben vele szemben szolgálati viszony megszüntetés fenyítést szabtak ki, és a fegyelmi ügyben hozott érdemi határozat ellen benyújtott panaszt elutasították, vagy a panasz benyújtásának lehetőségét a törvény kizárja.
A Becsületbíróság jogosult a hátrányos határozatot helybenhagyni vagy hatályon kívül helyezni.
Az adott ügyben a Becsületbíróság három főből áll.
A Becsületbíróság döntését követően a sérelmezett munkáltatói intézkedések ellen bírósághoz lehet fordulni.

Tudományterület:

Forrás:

Hszt. [225-227. §]

Relációk