kockázat

Rendészeti szempontból a veszélyt keltő magatartások egyik csoportját a kockázatvállalások alkotják. A társadalmi lét, de emellett lényegében minden emberi tevékenység egyik alapvető jellemzője, hogy a bűnös veszélyeztető magatartásokhoz képest sokkal szélesebb azoknak az alkotó tetteknek a száma, amelyeknek értékteremtő céljai vannak, miközben nem kevés kockázatot is hordoznak magukban. A kockázat (idegen eredetű szóval: rizikó) fogalmához hozzátartozik, hogy ahhoz mindig szükséges egy alapcselekmény, amelynek célja valamely társadalmilag hasznos teljesítmény. Ez az alapcselekmény azonban kockázattal járó kísérő következményekhez vezethet. A kockázat nagyságát két tényező határozza meg: a kísérő következmény okozta kár (elmaradt haszon, hátrány, veszély) nagysága, és a kár bekövetkezésének valószínűsége.
A fentiek alapján tehát jogszerű, önfeláldozó, hozzáértő, szakszerű magatartás (pl. munkavégzés egy veszélyes géppel, sporttevékenység) is hordozhat veszélyeket, melyeket kockázatoknak tekintünk.

Tudományterület:

Forrás:

Finszter Géza: A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013. [54. o.]

Relációk