elöljáró parancsnok

A Hszt. szerint az elöljáró parancsnok az állományilletékes parancsnok közvetlen szolgálati elöljárója. Ha az állományilletékes parancsnok a rendvédelmi szerv országos parancsnoka vagy országos főigazgatója, akkor az elöljáró parancsnok a miniszter. Főbb jogkörei:
– az általa irányított szervnél, szervezeti egységnél rendszeresített szolgálati beosztás betöltésére pályázatot írhat ki,
– az állományilletékes parancsnok szervezetszerű helyettesével szemben gyakorolja a fegyelmi jogkört,
– a Hszt. által meghatározott esetekben elbírálja a hivatásos állomány tagja által benyújtott szolgálati panaszt.

Tudományterület:

Forrás:

Hszt. [2. § 11. pont, 133. §, 192. §, 267. §]

Relációk