legitim fizikai erőszak

Az állami – ezek körében a rendészeti feladatokat ellátó – szervek közhatalmi működésének alapját képezi, hogy a jogi normáknak akár kényszerrel is érvényt szerezhetnek, a jogsértő magatartásra ekként reagálhatnak.
A fizikai erőszak alkalmazásának alapját az állami szuverenitás (főhatalom) jelenti, ezért jogszerű (legális) és társadalmilag elfogadott (legitim).
A fizikai kényszer jogszerű alkalmazásának lehetősége egyedül az állami – azon belül legfőképp a rendészeti típusú – szerveket illeti meg, ezért tekinthető monopóliumnak.
A rendészeti működés során a fizikai kényszer alkalmazása – különösen intézkedések, kényszerítő eszközök alkalmazása során – mindennapos: annak skálája a feltartóztatástól és testi kényszer alkalmazásától egészen a legsúlyosabb eszközig, a lőfegyverhasználatig terjedhet. Ezek a fellépések általában az alapvető (emberi) jogok bizonyos mértékű korlátozásával járnak, ekként ilyenkor is irányadó a szükségesség és az arányosság, valamint a lehető legkisebb sérelem okozásának elve (ún. minimális erőszak).

Tudományterület:

Forrás:

Finszter Géza: A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013. [10. o., 29. o., 77-79. o.]

Relációk