cinizmusspirál

A média és a médiafogyasztás kölcsönhatását vizsgáló egyik elmélet fogalmazza meg a cinizmusspirált. E szerint minél nagyobb a médiának való kitettség, annál inkább ábrándulnak ki az emberek a demokráciából. Az elmélet kritikája, hogy a nagyobb médiafogyasztók a szavazásokon is aktívabbak.

Forrás:

Denis McQuail: A tömegkommunikáció elmélete, Budapest, Wolters Kluwer 2015

Szerző:

Relációk