Corpus Juris Hungarici

A Corpus Juris Hungarici magyarul Magyar Törvénytár, azaz a magyar országos végzeményeknek vagy törvényeknek (dekrétumok) gyűjteménye. A Magyar Törvénytár sajátságosan két gyűjteményt jelent, amelyek nem vonhatók egy tekintet alá. Az egyik, a régi törvénytár, amely első királyunk Szent István idejétől kezdve a XIX. század közepéig (1848-ig) terjedő nyolc évszázad alatt keletkezett országos törvényeknek a gyűjteménye. E gyűjtemény magáneredetű, hézagos, itt-ott csonka, nem mindenben tökéletes és sok idegen elemet is magába foglal, azonban a több évszázadra kiterjedő használat és veleélés következtében zárt egésszé (corpus iuris clausum) vált és köztekintélynek örvendett. A másik, amelyet új törvénytárnak is nevezhetünk, azokat az évenkénti, hivatalosan és hiteles alakban közrebocsátott országos törvényeket foglalja magában, amelyeket a magyar törvényhozó hatalom 1867 óta alkotott. A második részt Országos Törvénytárnak is nevezik. A magyar jog gyűjteményére a Corpus Juris Hungarici kifejezést először Szentiványi Márton jezsuita tudós használta.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 358-360. o. Magyar Jogi Lexikon. II. kötet. Budapest, Pallas, 1898. 681-690. o.

Relációk