Aranybulla

A magyar rendi alkotmány alapkartája az 1222-es Aranybulla. A II. András király által kibocsátott Aranybulla az első precedens a magyar alkotmánytörténetben, hogy olyan jogokat lehet a királlyal elfogadtatni, illetve megerősíttetni, amelyek, túllépve a magánkiváltságokon, egy egész közösség érdekében születettek. Az Aranybulla a rendi korszak felé mutató intézményeket erősíti meg: így az évenkénti fehérvári törvénylátó napok kötelező megtartását, a haza védelmének és helyi igazgatásának nemeseket terhelő költségein túli adóztatási tilalmat, továbbá, hogy senkit bírájától elvonni nem szabad, és egyes királyi tisztviselők jogállásának, illetve jövedelmének szabályozása is megtörténik. Az Aranybulla ellenállási záradéka pedig nemcsak lehetővé, hanem kötelezővé is teszi az ellenállást a bulla megsértése esetén. Az Aranybulla 1318-tól hivatkozási alap a rendi szabadság védelmében, a 16. századtól pedig egészen a 20. század közepéig (1949) cikkelyeiben vagy szellemét tekintve.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 353-354. o.

Relációk