árumegállító jog

A városi gazdasági autonómia testületi jogaként gyakorolhatta a szabad királyi város a területi jogból következő földesúri jogokat. A gazdasági jogosultságok közé tartozott a vásártartás joga, az árumegállítás joga, a királyi adó testületi fizetésének adózási kiváltásága (a városok évente egyszer egy összegben, különböző mértékű adót fizettek a királyi kincstárnak), továbbá az országon belüli és a határvámokra érvényes vámmentesség joga. A mezővárosok gazdasági önrendelkezése nem terjedt ki az árumegállítási jogra, de a vásártartás, a vámszedés jogával rendelkeztek. Európa ismert városi gazdasági szabadságintézményei, az árumegállító jog (ius stapulae) és az ezzel összekapcsolódó útkényszer a sajátos magyar viszonyok miatt kevéssé érvényesülhetett. (Kiváltsága révén Esztergom és Buda élt vele.)

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 88. o.

Relációk