darabontkormány

I. Ferenc József osztrák császár és magyar király által a magyar alkotmányosság megsértésével kinevezett báró Fejérváry Géza (korábban az ún. darabonttestőrség parancsnoka) elnökletével 1905-1906-ban működő magyar kormány gúnyneve. Nagy belpolitikai vihart kavart az 1905. évi választásokon győzelemre jutott ellenzéki koalíció megtörése. Az uralkodó nem tétovázott az ún. darabontkormányt kinevezni, a renitens, „ellenálló” megyék államsegélyeit megvonatni, a nemzeti ellenállást minden további lehetséges eszközzel letöretni, akár egy esztendeig is fenntartva a törvényellenes állapotot, hogy meggyőzze a koalíciót irányító politikusoka arról, hogy a Monarchia keretén belül csak olyan magyar kormány juthat szóhoz, amely érdemben nem veszélyezteti a dinasztia európai érdekeit alátámasztó államkonstrukciót. A kormány a válság feloldásának egyik utolsó mozzanataként 1906. április 8-án lemondott.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 217. o. Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 147-148. o.

Relációk