parentéla rendszer

Ha nincs sem lemenő, sem házastárs, akkor a szülők vagy az elhalt szülők gyermekei örökölnek. A német eredetű, úgynevezett parentéláris vagy csoportöröklési rendet alkalmazták. A parentéla tudományos műszó, a törvénykönyvek nem használták. A latin parens-ből alakították ki. A szülők, a nagyszülők stb. leszármazói egy-egy csoportot alkottak. A távolabbi csoport csak akkor örökölhetett, ha nem volt már a közelebbi csoportban élő. Az első parentélába tartoztak az örökhagyó leszármazói, a második parentélába a szülők, illetve ezek leszármazói. Az egyes parentélákon belül a megoszlás törzsek szerint történik, a második és következő leszármazói csoportban pedig ezenfelül ágak szerint is, vagyis mindegyik parentéla annyi törzsre oszlik, ahány feje van a parentélának, és ha valamelyik törzsben nincsenek örökösök, a vagyon ugyanannak az ágnak másik törzsére, és ha azon az ágon egyáltalán nincs örökös, a másik ágra száll.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 461. o.

Relációk