képviselőház

1848 óta az országgyűlés két kamaráját főrendiháznak és képviselőháznak nevezik. A képviselőház 415 képviselőből állt. A 1848. évi IV. tc. alapján mindkét tábla saját maga állapítja meg saját rendszabályait (a házszabályt). A képviselőház maga választja tisztségviselőit, a király által korábban kinevezett személynök helyett elnökét (az országgyűlés egész tartamára), a két alelnököt és hat jegyzőt (évenként). A képviselőket a ház megalakulásakor sorshúzással kilenc osztályba sorolták, ahol az előkészítő tárgyalások folytak. Az osztály által elfogadott törvényjavaslatok és indítványok az általuk választott előadókból álló, a képviselő ház elnöklete alatt álló központi bizottmány elé kerültek. A javaslatokat végül a bizottmány terjesztette az országgyűlés plénuma elé. A képviselőház egyes általa meghatározott ügyek előkészítő tárgyalására külön bizottmányt is választhatott. A Felsőtábla szervezeti átalakulása követte a képviselőházét, de elnökét és alelnökét a király nevezte ki, csak a négy jegyzőjét választhatta meg.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 211-221. o.

Relációk