népbiztosság

A Tanácsköztársaság ideje alatt a tényleges hatalmat gyakorló Forradalmi Kormányzótanács szervezetét és személyi összetételét az első napoktól kezdve nagy és gyakori változások jellemezték. A testület élén elnök állt, tagjaiként pedig az egyes szakigazgatási ágazatokat irányító, magukat a szovjet minta alapján népbiztosoknak nevező miniszterek funkcionáltak. Kezdetben a kormányzótanács kebelében belügyi, külügyi, igazságügyi, hadügyi, földművelésügyi, közélelmezési, kereskedelemügyi, szocializálási, munkaügyi, pénzügyi, közoktatásügyi, valamint a német és ruszin népbiztosságokat állítottak fel, ám már április első napjaiban is több népbiztosság átszervezésére, megszüntetésére s újak szervezésére sor került. Formálisan a Forradalmi Kormányzótanácsot vezette, valójában a tényleges hatalmat a szovjet támogatásra hivatkozó Kun Béla tartotta a kezében, állami tisztségére nézve Kun egyébként a Tanácsköztársaságban külügyi, illetve emellett egy időben hadügyi népbiztos volt.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 265-266. o. Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 197. o.

Relációk