privilégium

A privilégium fajtái 1848 előtt igen sokfélék voltak. A legfontosabbak: nemes és címeres levelek, fiúsítási oklevelek, birtokadományok, országos és hetivásár-tartási, rév- és vámjogot, pallosjogot, vám- és harmincadfizetés alóli mentességet adományozó oklevelek, vidékek, városok, egyéb világi és egyházi testületek kiváltságlevelei. A privilégiumokat általános és különös privilégiumokra osztották. Az általános privilégiumokat (privilegium generale) a király bizonyos személyösszességnek vagy testületnek adományozta, a különös privilégiumok (privilegium speciale) pedig egyes személyeket illettek meg. A privilégium érvényességi kellékei közé sorolták, hogy a törvényesen megkoronázott király adja ki és a törvényekkel vagy mások jogaival ne ellenkezzék, valamint hirdettessék ki. A kihirdetés a vármegye közgyűlésén vagy a megyei törvényszéken történt. A privilégium érvénye megszűnt, ha arról a kiváltságolt személy vagy testület lemondott, ha a király azt visszavonta, illetve ha azt későbbi törvény megszüntette.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2004. 16. o.

Relációk