koronázási eskü

A király koronázási esküjében az ország törvényeinek (lex) és szokásainak (consuetudo) megtartását ígéri meg. Koronozási esküben először II. András király (1205) és hitlevélben (diploma inagurale), ami a királyi eskü törvénybe foglalása, III. András király (1291) tett ígéretet, ami a rendi jogok és a rendi országgyűlés létrejöttével azt erősítő párhuzamos folyamat. A király esküje a szentség erejével megerősítve azt jelentette, hogy a király az ország törvényeinek, szokásainak alá van vetve, azokat egyoldalúan „az ország beleegyezése nélkül” nem változtathatta meg. Az utolsó hitlevelet IV. Károly király adja ki 1916-ban.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 25., 28. o.

Relációk