diszlexia

A diszlexia gyűjtőfogalom, az egyes részképességek (percepció, szenzoros integráció, munkamemória, lateralitás, dominancia, nyelvi képességek) olyan zavara, amely olvasási zavarhoz vezet. A szindróma megjelenő tünetei a mögöttes eltérő idegrendszeri működésekre vezethetők vissza. Problémát okozhat a betűk, szavak és számok felismerése, leírása, a leírt betűket felcserélhetik, vagy ellenkező irányban olvashatják. Az olvasott szöveget nehezen és hibásan idézik vissza, lényegét nem tudják visszaadni. A diszlexiások a hagyományos tanítási módszerekkel nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak megtanulni olvasni, de alkalmas módszerekkel, bizonyos esetekben színes szemüveggel ez a nehézség kezelhető, vagy megelőzhető, de például a nyelvtanulás továbbra is nehéz marad. A diszlexiás egyén súlyos tünetekkel küzdhet az egyik nyelven, míg egy más nyelven akár tünetmentes lehet. A speciális fejlesztést logopédus végzi.

Forrás:

Összegzés Meixner Ildikó: A dyslexia prevenció, reedukáció módszere(BGGYTF Kiadó, 1995, 2012) Gyarmathy Éva: Diszlexia – A specifikus tanítási zavar ( Lélekben Otthon kiadó, 2007) Juhász-Dékány: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez (Logopédia Kiadó, 2007)c. művek alapján.

Szerző:

Relációk