társadalmi mobilitás

Társadalmi mobilitásnak nevezzük azt a jelenséget, amikor az egyén vagy a család társadalmi helyzete megváltozik, például parasztból munkás vagy munkásból értelmiségi lesz. Az említett két példa a foglakozás alapján definiált társadalmi kategóriák közötti mozgásra vonatkozik. A társadalmi helyzetet azonban meghatározhatjuk a jövedelem, az iskolai végzettség stb. alapján is, az ilyen kategóriák közötti mozgást is mobilitásnak tekintjük. A mobilitás
felszámolja aszármazási különbségeket, olyan folyamatot jelent, amelynek során, különféle szelekciós mechanizmusok közvetítésével, mindenki arra a helyre kerül, ahol a társadalom számára a leghasznosabban tud tevékenykedni. Kiindulópontja és mozgatórugója a tanulás, képzés. A társadalmi mobilitás vizsgálata a szociológiai kutatások egyik legrégebbi, legalapvetőbb témája.

Forrás:

Stratégiai Kutatások - Magyarország 2015. A társadalmi kohézió erősítése c. mű alapján, Szerk. Tausz Katalin, Új Mandátum Kiadó, 2006. c. munka alapján

Szerző:

Relációk