műemlékvédelem

Műemléki érték minden olyan építmény, történeti kert, történeti temetkezési hely, vagy sajátos terület, valamint ezek maradványa, továbbá azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a magyar nemzet vagy más közösség hovatartozás-tudata szempontjából országos jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék alkotórészeivel, tartozékaival és beépített berendezési tárgyaival együtt. A műemlékvédelem a nemzeti kulturális örökség védelmének része. Kulturális és társadalomtudományi munka, mely a műemlékek kutatásával, megőrzésével, védelmével, restaurálásával foglalkozik. Szakemberei építészek, művészettörténészek, régészek és mérnökök. A műemlékvédelmet törvények és jogszabályok írják elő illetve szabályozzák. Országos irányítását a Miniszterelnökség, a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. és a Magyar Művészeti Akadémia látja el.

Forrás:

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7.§ 15., 16.,17., 18. pontjai

Szerző:

Relációk