elektronikus aláírás

Az elektronikus aláírás olyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, és amelyet az aláíró aláírásra használ. Létrehozásához szükség van egy kulcspárra. Az e-aláírásnak több fajtája van: egyszerű e-aláírás, fokozott biztonságú e-aláírás, minősített e-aláírás és minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú e-aláírás. Az egyszerű elektronikus aláírások semmiféle technológiai biztonságot nem nyújtanak, az aláíró személyét csak alig valószínűsítik, a dokumentum tartalmára pedig egyáltalán nem utalnak. E-ügyintézéshez legalább fokozott biztonságú és közigazgatási követelményeknek megfelelő e-aláírás szükséges. Az elektronikus aláírás – mint eljárás – egy hitelesítési folyamat, amely során az elektronikusan aláíró személy az adott dokumentum tekintetében az adott időpontban aláírásával igazolja a dokumentum tartalmának valódiságát. Ezután a dokumentum – a hitelesség megóvása érdekében – megváltoztathatatlan állapotba kerül.

Tudományterület:

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (eIDAS rendelet) 1. § 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól eSzemélyi honlapja (https://eszemelyi.hu/kartya_funkcioi/e_alairas_funkcio)

Szerző:

Relációk