kibertér

A (globális) kibertér globálisan összekapcsolt, decentralizált, egyre növekvő elektronikus információs rendszerek, valamint ezen rendszereken keresztül adatok és információk formájában megjelenő társadalmi és gazdasági folyamatok együttesét jelenti. A magyar kibertér a globális kibertér elektronikus információs rendszereinek azon része, amelyek Magyarországon találhatóak, valamint a globális kibertér elektronikus rendszerein keresztül adatok és információk formájában megjelenő társadalmi és gazdasági folyamatok közül azok, amelyek Magyarországon történnek vagy Magyarországra irányulnak, illetve amelyekben Magyarország érintett. A kiberbiztonság és kibervédelem biztosítja a kibertérben létező kockázatok kezelését, a kibertérből érkező fenyegetések elleni védelmet, a kiberteret megbízható környezetként fenntartva. A stratégiai célokat, feladatokat, eszközöket Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiája (2013) foglalja össze, illeszkedve a nemzetközi elvekhez és célokhoz.

Tudományterület:

Forrás:

1139/2013. (III. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról 1. melléklet 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. §

Szerző:

Relációk