ügyfél

Ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő olyan személy vagy egyéb jogalany, aki vagy amely elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősül és az ügyben eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem tagja vagy alkalmazottja. Az ügyfél lehet természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Az elektronikus regisztrációval rendelkező és azonosított ügyfelek (e-ügyfelek) jogosultak az Elektronikus Szolgáltatási Platform használatára.

Tudományterület:

Forrás:

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 1. §

Szerző:

Relációk